Хөдөө аж ахуйн их сургууль

МЭРГЭЖЛИЙН НЭР : МОРИН СПОРТЫН МЕНЕЖЕР

Морин спортыг орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу шинжлэх ухааны онол, практикт тулгуурлан удирдан зохион байгуулах мэргэжилтэн бэлтгэх

МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР

·        -             Морин тойруулга, клуб, спортын төв, цогцолбор байгуулах, удирдах

·       -             Морин уралдааныг хууль эрх зүйн хүрээнд зохион байгуулах, удирдах

·       -             Олон улсын болон дотоодын морин спортын уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулахад оролцох, сурталчлах, шүүгчээр ажиллах

·      -              Хурдан морины үржүүлэг селекци, тэжээл тэжээлэг, дасгалжуулалтын чиглэлээр зөвөлгөө өгч удирдан ажиллах

·       -             Адуунд тохиолдох элдэв өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, хурдан морины гэмтэл согогыг оношлох, анхан шатны тусламж үзүүлэх

·        -            Спортын адууг хамгаалах, зөв боловсон харьцах, мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах

·         -           Спортын адууны чиглэлээр сургалт, судалгаа хийх, үр дүнг тайлагнах

 АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

ü  -               Адуу үржүүлэг, технологийн нэгжид удирдах ажилтан, мэргэжилтэн

ü  -              Төрийн болон төрийн бус байгууллагад удирдах ажилтан, мэргэжилтэн

ü  -             Морин тойруулга, морин спортын цогцолбор, төвийн менежер, мэргэжитэн

ü  -            Япон, БНХАУ зэрэг гадаад оронд морин спортын чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжилтэн

ü  -            Олон улсын болон дотоодын сургалт, судалгааны байгууллагад судлаач, сургагч багш

 

ЭЛСЭЛТИЙН  ШАЛГАЛТ ӨГӨХ: ХИЧЭЭЛ 1: МОНГОЛ ХЭЛ, НИЙГЭМ СУДЛАЛ - 420 оноо  

                                                       :ХИЧЭЭЛ 2: УР ЧАДВАР-420 оноо