Түгээмэл асуулт хариулт


1

Бакалаврын өдрийн ангийн бүртгэл хэдэн хүртэл вэ ?

Элсэлтийн бүртгэлийг 2024 оны 04 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн хооронд цахимаар бүртгэнэ.

2

Мэргэжил сонголтыг хэдний өдрийн дотор хийх ёстой вэ ?

Мэргэжил сонголтыг 2024 оны 06 дугаар сарын 25-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 19-ний өдрийг дуустал цахимаар болон Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутаг дахь элсэлтийн байршлуудад зохион байгуулна.

3

Ур чадварын шалгалт ?

“Ландшафтын архитектур”, "Морин спортын менежмент" бакалаврын хөтөлбөрт элсэгчдээс ур чадварын шалгалтыг танхимаар зохион байгуулна.

4

Бүртгэлийн хураамжтай юу ?

      - Бүртгэлийн хураамжгүй
      - Суралцах эрхийн бичиг баталгаажуулалт 50,000 төгрөг нь сургалтын төлбөрөөс хасагдана.
5

Суралцах эрхийн бичиг хэрхэн авах вэ ?

Элсэгч нь цахимаар бүртгүүлж сонгосон мэргэжлийн хөтөлбөрт тэнцсэн хариу авсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор суралцах эрхээ баталгаажуулах 50,000 төгрөгийг Qpay-ээр эсвэл ХААИС-ийн ХААН банкны дансанд төлж эрхийн бичгээ авна.

6

Суралцах эрхийн бичиг авсан шинэ элсэгч нь оюутны бүртгэлээ хэзээ хийлгэх вэ ?

Шинээр элсэгч нь 2024 оны 08 дугаар сарын 15-аас 28-ны өдрүүдэд student.muls.edu.mn цахим хаягаар болон бүрэлдэхүүний болон салбар сургуулийн сургалтын албанд ирж оюутны код авч, Бакалаврын оюутны суралцах гэрээ байгуулж бүртгүүлнэ.