БҮХЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬ АЛБАН ТУШААЛ НЭР ДОТУУР ДУГААР
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН СУРГУУЛЬ Сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч Б.Отгонтөгс 75107777-211
МАЛ АЖ АХУЙ, БИОТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ Сургалтын менежер Д.Орхонтуул 75107777-221
ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ Сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч Л.Лхагвасүрэн 75107777-231
ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ Сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч М.Эрдэнэтуяа 75107777-251
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ Сургалтын менежер Б.Баянзул 75107777-271

Элсэлтийн бүртгэл, мэдээллийн төвийн байршил